Contact

Home

Voorwaarts, in principe

staatssecretaris Zijlstra en Hans van der Vlugt

Onlangs sprak ik een student die zei: “vanmiddag heb ik van iemand op mijn kop gehad omdat ik niet op het Malieveld sta; ik moet tegen de bezuinigingen protesteren.” Die heb ik ook wel eens gehoord. Onze generatie krijgt, zoals iedere generatie, tientallen etiketjes opgeplakt. Eén van de prominentste is ‘laks’. “Vroegâh,” begint iemand die twaalf jaar over z’n studie gedaan heeft dan, “stonden we direct met z’n allen de protesteren in Den Haag.”
Ik weet nooit zo goed wat ik dan terug moet zeggen. Nu de masterbeurs is afgeschaft zou ik met liefde op een plein gaan staan schreeuwen. Het kan me wel wat schelen. Dat vond de student die ik sprak ook. “Maar ja, heeft het zin?” vroeg hij vertwijfeld. “Misschien zouden we er alleen maar staan om te bewijzen dat we niet laks zijn,” zei ik, en zag mezelf al staan; toegejuicht door grijze mensen, Zijlstra met z’n rug naar de menigte. Ook laks. Zou ik ’t daarvoor doen?
Natuurlijk vind ik het verschrikkelijk dat studeren een financieel risico wordt. En het feit dat je nu door je bachelor heen moet racen, zonder tijd voor verdieping, is ook vrij belachelijk. Vooral omdat dezelfde mensen die zeuren dat het sneller kan, ook doorzagen over het feit dat ‘mijn’ generatie niet meer beschikt over verdieping. Iets dat me overigens schromelijk overdreven lijkt, ik neem toch aan dat er dertig jaar geleden ook al leeghoofden rondliepen.
Wat nu ontbreekt is, behalve geld, tijd. Volgens mij komt dat niet doordat studenten alleen maar bier slempen en tweets versturen in het weekend. We moeten namelijk ook werken om huis, studie, – vooruit, telefoon- en verzekeringen te betalen. “Vroegâh werkten we er niet zoveel bij” zegt de grijze meneer, om eraan toe te voegen: “als je geen arbeidservaring opdoet in je studiejaren, kom je natuurlijk nooit aan de bak.”
Tijd kun je maken ja, tot op een punt. Daarna moet het je –voor de verdieping, voor de toekomst, voor de kenniseconomie desnoods – gegund worden. Daar mogen studenten best hun nek voor uitsteken. Op het Malieveld, op de Dam, in de tuin van Halbe Zijlstra of lekker nostalgisch tijdens een sit-in op de universiteit (als je er maar geen duur bier bij nuttigt, krijgen we dat weer). Voorwaarts, in principe! Maar als u me nu even wilt excuseren, ik moet een scriptie schrijven. Anders krijg ik een langstudeerboete.

Deze column staat ook in Ad Valvas.  Foto via Kennisland.