Contact

Home

Check hier het evenement. Tekst afkomstig van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De Abraham Kuyper Lezing is het slotakkoord van de aanstelling van de Vrije Schrijver. Dit jaar neemt Nina Polak met haar lezing afscheid van de VU.

Welzijn van jongeren en studenten

Vrije Schrijver Nina Polak richt haar aandacht op het welzijn van jongeren en studenten, en vooral op de manier waarop dit onderwerp wordt benaderd. Te vaak wordt er gefocust op cijfers van de GGD en uit de psychiatrie die de pan uit rijzen, met een opvallende toename bij meisjes. Nina betoogt dat het gesprek over welzijn van jongeren en studenten vaak ontbreekt aan diepgang en betekenis. We lijken vast te zitten in een benadering die zich beperkt tot lichamelijke of sociale aspecten. Maar wat als we dit thema op een andere manier bekijken?

In haar zoektocht naar andere invalshoeken besprak Nina ook samen met studenten welke rol literatuur nog kan spelen in een tijd van afnemende leestijd en overvloedige afleiding. Kan literatuur een brug slaan naar geestelijke gezondheid? Wat betekent lezen voor je persoonlijke en geestelijke ontwikkeling? Ze doorbreekt het clichématige idee dat welzijn van jongeren en studenten beperkt blijft tot een gezondheidscontainerbegrip. Het is meer dan simpelweg gezond of ongezond zijn; het is ethisch en moreel geladen. De huidige benadering, waarin je geest wordt gereduceerd tot de vraag of je al dan niet een stoornis hebt, is volgens Nina Polak beperkend en simplistisch.

Na afloop van de lezing gaat Nina Polak onder leiding van Roos van Rijswijk in gesprek met onder anderen hoogleraar en psychiater Christiaan Vinkers van het Amsterdam UMC.

 VU-Kamerorkest

Het tweede deel van de avond wordt opgeluisterd door het VU-Kamerorkest onder leiding van Jasper de Waal. Zij brengen de Achtste Symfonie van Antonín Dvořák uit 1889. Dvořák probeerde met dit werk een verschil te maken ten opzichte van zijn stormachtige en romantische voorgaande symfonie. De achtste is zowel ingetogen en meeslepend als vrolijk en lyrisch en haalt onder meer zijn inspiratie uit de Boheemse volksmuziek waar Dvořák van hield.

Over de Abraham Kuyper Lezing

Met de jaarlijkse Abraham Kuyper Lezing wil de VU, in de geest van haar stichter, het voor de VU zo kenmerkende maatschappelijk debat levend houden. Hiertoe wordt jaarlijks de Vrije Schrijver uitgenodigd op een essayistische manier te reflecteren op een actueel thema waar de universiteit als maatschappelijke instelling middenin verkeert.

 

Op de hoogte blijven?