Contact

Home

Abraham Kuyper Lezing (Gustaaf Peek)

‘Schoonheid, schoonheid, niets dan schoonheid’ – Abraham Kuyper Lezing 2023 door Gustaaf Peek, Vrije Schrijver VU

Waar hebben we het over wanneer we het over literatuur hebben, over kunst, over schoonheid? We zijn volledig omsingeld door taal, er volledig van doordrongen, taal bepaalt onze levens meer dan onze levens taal bepalen, constant creëert taal nieuwe werkelijkheden. Toch verlangen we van bijvoorbeeld de jurist of de politicus meer dan van de literaire auteur. De (Nederlandstalige) schrijver van literatuur hoeft maar weinig verantwoording af te leggen over het concrete taalgebruik in al die zinnen en hoofdstukken van een boek of bundel. Is die afwezigheid van aansprakelijkheid een uiting van vrijheid en autonomie of een uitvloeisel van beknotting en beperking? En mocht het dat laatste zijn, wie doet dan het beknotten en beperken?

Engagement gaat ten koste van de schoonheid, een duurzame opvatting in letterenland. Maar wat is dan de betekenis van die mythische schoonheid, wat is haar functie? Waarom blijft een openlijk bewustzijn over de politieke implicaties van taal zo’n barrière? Blijft de literatuur hier achter bij andere kunsten? Staat de verbeelding voor de schrijver wel vrij?

Publicatie

Tijdens de Abraham Kuyper Lezing wordt het eerste exemplaar van de publicatie die Vrije Schrijver Gustaaf Peek speciaal voor de VU schreef. Aanwezigen bij de lezing krijgen de uitgebreide versie van de lezing als papieren boekje.

Programma

20.00 Welkom door Roos van Rijswijk en lezing van Gustaaf Peek

20.25 – 21.30 Reacties op lezing door Jacqueline Bel en Iduna Paalman en (muzikale) intermezzo’s

21.20 Overhandiging 1e exemplaar van publicatie van Gustaaf Peek

Op de hoogte blijven?